Ön är en av de tio öar som ingår i Öckerö kommun och ligger i Göteborgs norra skärgård. Namnet kommer av gamla svenska ordet ”Gröt” som betyder ”sten, stenrammel” och syftar på den rullstensås som utgör västra delen av ön. Öckerö kommun och Gotland är för övrigt de enda kommuner i Sverige som saknar fast förbindelse till fastlandet.

På Grötö finns ca 90 åretruntboende vilket gör ön till kommunens minsta sett till befolkningsmängd, men på somrarna mer än fördubblas antalet invånare. En sak som kännetecknar Grötö är avsaknaden av biltrafik, något som även gäller grannön Kalvsund.

Under mitten av 1970-talet bodde här endast ett fåtal familjer, men under 80-talet växte befolkningen kraftigt tack vare både inflyttning och barnafödande. Flertalet hus är från början av 1900-talet, det äldsta är byggt redan 1830.

Flygfoto
Flygfoto

Aktiviteter och föreningsliv

Det finns ett antal föreningar på ön och de mest aktiva är Grötö Kappseglingsklubb, Grötö Hamnförening, Grötö ö-råd samt Göteborg-Grötö Segelsällskap.

Grötö Kappseglingsklubb (www.groto.se/gkk) anordnar aktiviteter för barn och vuxna såsom midsommarfirande och Grötödag samt segling i olika former. Seglarskola för barn och ungdomar har anordnats de flesta somrar, antingen i egen regi eller i samarbete med andra föreningar i Grötös närområde. Midsommar firas med lekar och dans kring midsommarstången nere i hamnen samt disco på kvällen. Första lördagen i augusti firas Grötödagen, då genomförs tävlingar i segling, kajakpaddling och boule. På kvällen är det disco på dansbanan, vissa år har det varit till levande musik. Stor del av öns befolkning samt gäster brukar samlas i hamnen för att umgås från förmiddag till natt.

Logotyp

Grötö Hamnförening (www.groto.se/hamnen) ansvarar invånarnas båtplatser, skötsel av hamnen samt gästhamnen. Då anslutningsmöjligheterna är lite begränsade har så gott som alla invånare på Grötö i någon form tillgång till egen båt. Gästhamnen renoverades för några år sedan med hjälp av bidrag från EU samt eget arbete av Grötös invånare.

Samhällsföreningen Grötö Ö-råd (www.groto.se/orad) arbetar för att ta tillvara de bofastas önskemål i kommunala frågor, att vara ett forum för att kunna påverka politiker i Öckerö kommun. I ö-rådets regi med hjälp av pengar från EU samt eget ideellt arbete av öns invånare har även en promenadstig runt en stor del av ön kunnat anläggas.

Göteborg-Grötö Segelsällskap (www.ggss.se) är en förening som anordnar segling för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Föreningen startade redan 1980 och har sedan dessa anordnat seglarläger varje sommar för barn och vuxna med funktionshinder.

Somrarna på Grötö bjuder på sol och bad på någon av öns badplatser. För barnfamiljer rekommenderas Knöten på öns norra sida då denna består av sandstrand och vik med grunt vatten och badbrygga. Somrarna på Grötö bjuder på sol och bad på någon av öns badplatser. För barnfamiljer rekommenderas Knöten på öns norra sida då denna består av sandstrand och vik med grunt vatten och badbrygga. Klippbadplats med djupare vatten finns intill gästhamnen samt på Grötös sydsida, denna kräver dock promenad över Huvudbergen och är däför lite svårtillgänglig .

För att kunna blicka ut över skärgården och intilliggande öar finns två bra platser med mycket utsikt. Den ena är Huvudbergen som nämnts här ovan, den andra kallas för Valen och ligger nästan mitt på ön. Båda platserna är utmärkta på sidan Karta.

Något som många gör på sommaren är att grilla, för gäster i besökande båtar finns tillgång till två grillar att fritt disponera under vistelsen. I hamnen finns även två boulebanor som brukar användas flitigt under sommarmånaderna av både Grötöbor och besökare. Grötö har fotbollsplan, men inget permanent fotbollslag då spelarunderlaget har varit och är för litet. Vid några tillfällen har det spelats vänskapsmatcher mot grannön Kalvsund. De ungdomar som under 1990-talets första år spelade fotboll i organiserad form gjorde detta på Kalvsund och Kalvsunds IF.

Sysselsättning och näringsliv

Öns vuxna invånare arbetar huvudsakligen i Göteborg eller på kommunens huvudö Öckerö, några egna företagare finns. Under 80-talet och fram till 1995 låg här föräldrakooperativet Kulungen där alla barn födda under 80-talet gick. 1995 flyttades verksamheten till grannön Kalvsund p.g.a. av för litet barnunderlag. Det finns ingen skola på Grötö, utan skolbarn hänvisas till Öckerö eller Björkö. Kommunens enda högstadium, Brattebergsskolan finns belägen på Öckerö. De allra flesta av kommunens ungdomar som läser på gymnasiet gör detta inne i Göteborg, även om Öckerö kommun nu tillhandahåller gymnasium med specialinriktningar, däribland den seglande gymnasieskolan Gunilla (www.gunilla.nu).

Natur

Grötö är känt för sin fina natur med ekskogen som största kännetecken. Ekskogen utgör den enda kvarvarande delen av den gamla ekskog som förr fanns på Öckerööarna. På de andra öarna finns inga eller få spår kvar av denna. Husdjur är vanligt och eftersom Grötö är bilfritt finns färre risker de kan utsättas för. Ett fåtal gånger har älgar och någon enstaka räv simmat hit eller vandrat över isen från fastlandet eller andra öar, men dessa är inte kvar. Det finns också en del rådjur som simmat hit blivit kvar. För att hålla landskapet öppet har får och nötkreatur ibland gått här och betat.

Ekskogen
Ekskogen
Får

Gästhamn

Gästhamnen är belägen på öns nordöstra sida och har plats för ca 15 båtar. Den har blivit ett populärt alternativ till de stora hamnarna längst västkusten, hit söker sig ofta besökare som vill ha det lite lugnare. Alla nödvändiga faciliteter som toalett, dusch, färskvatten samt trådlös Internetanslutning finns. Dock finns det ingen möjlighet att ta ut pengar då Grötö saknar bankomat. Grötö saknar också affär, men på sommaren finns kiosk i hamnen.
Gästhamn
Gästhamn

Förbindelser

Färja går från Grötö hamn går ca en gång i timmen från morgon till kväll. För att åka in till Göteborg krävs byte till bilfärja från Björkö till Lilla Varholmen på Hisingen. Buss 24 och Röd Express trafikerar sträckan Lilla Varholmen-Göteborg. Men för att ta sig till kommunens andra öar är det lättast att använda sig av egen båt, så gott som alla invånare på Grötö har idag tillgång till egen båt.

Fast förbindelse i form av bro till Grötö och andra öar i kommunen har i omgångar livligts diskuterats och utretts. Öckerö kommunstyrelse har dock tagit beslutet ej att gå vidare med dessa planer. Kommuninvånarna har också i två lokala folkomröstningar sagt nej. Men sett till enskilda öar ställde sig majoriteten på vissa öar positiv till bro, på andra öar istället negativ.

Färjeläge

Färjeläge