Nästa avgång

Linje 296 från Grötö går 16:38

Avgiftsbelagd (Västtrafik)

Linje 298 från Lilla Varholmen
till Björkö Grönevik går 16:50

Avgiftsfri