Nästa avgång

Linje 296 från Grötö går 07:35

Avgiftsbelagd (Västtrafik)

Linje 298 från Lilla Varholmen
till Björkö Grönevik går 07:30

Avgiftsfri