Nästa avgång

Linje 296 från Grötö går 13:38

Avgiftsbelagd (Västtrafik)

Linje 298 från Lilla Varholmen
till Björkö Grönevik går 12:40

Avgiftsfri