Nästa avgång

Linje 296 från Grötö går 22:38

OBS! Turen måste förbeställas på tel: 0706-012604/05 senast kl 22.00.

Avgiftsbelagd (Västtrafik)

Linje 298 från Lilla Varholmen
till Björkö Grönevik går 22:35