Nästa avgång

Linje 296 från Grötö går 05:05

OBS! Resa från Grötö måste förbeställas på tel: 0706-012604/05 senast 30minuter före avgång.

Avgiftsbelagd (Västtrafik)

Linje 298 från Lilla Varholmen
till Björkö Grönevik går 03:10

Avgiftsfri