Väder

-

Nästa avgång

Linje 296 från Grötö går 05:05

OBS! Färjan är avgiftsbelagd.

Avgiftsbelagd (Västtrafik)

Linje 298 från Lilla Varholmen
till Björkö Grönevik går 00:10

Avgiftsfri