Styrelsen för Grötö Kappseglingsklubb

Ordförande

Håkan JärnebrattHakan.__j [at] hotmail.com0708-850543

Kassör

Lars Nyströmlars [at] groto.se070-5778338

Sekreterare

Per Anders Bengtssonper-anders [at] groto.se076-5558364

Revisorer

Ulla Eriksson (sammankallande)ulla [at] groto.se
Tomas Stürk

Övriga ledamöter

Petter Djerfpdjerf [at] gmail.com070-6447200

Suppleant

Annie Dämbäck